Gran Logia

Gran Logia Soberana de Puerto Rico

San Juan’s Masonic Temple is also home to the Les Artes school. 

Parada 25: 1707 Ponce de Leon

WebsiteGran Logia Soberana